Geloof

Het geloof is een fundamentele waarde in het leven. De mens denkt, in al zijn arrogantie, dat God niet bestaat. Er wordt meer waarde gehecht aan een onlogische oerknal… die vast en zeker uit het niets is ontstaan..

God bestaat, God leeft en is altijd bij ons. De Kerk van God, ministerieel van Jezus Christus Internationaal is daar het levende bewijs van. De profetie (de manifestatie van de Heilige Geest) is door iedereen persoonlijk te ervaren om zo een relatie op te bouwen met God. God is geen spelletje, ook geen popje van plastiek, gips of hout… Geen afbeelding en de stok van Mozes is ook geen toverstaf. Bijgeloof is geen geloof en horoscopen zijn een verzinsel van de mens.

God manifesteert zich via Profetie, dromen, handoplegging en door wonderen. Echte wonderen zoals onverklaarbare genezingen en het voorzien in alle nodige behoeftes, ook al is elk teken tegen. Vele artsen hebben al persoonlijk mee mogen maken dat God hun “ten dode opgeschreven” patiënten volledig genezen heeft. Babys die het daglicht niet levend zouden zien omdat ze ernstige afwijkingen hadden, worden geboren in volledige gezondheid. Op de officiële pagina van de kerk van God zijn persoonlijke getuigenissen van vele honderden gelovigen die dit soort wonderen vertellen. https://idmji.org/nl/

Iedereen gaat zijn eigen weg in het leven, maar de Bijbel leert ons dat God zich aan ieder mens op aarde in zijn leven manifesteert, Zijn grootheid laat zien. Wat we er mee doen, dat is ieders persoonlijke keuze.

De kerk van God Ministerieel een voorbeeld van sociale werken.

Vertaling: (Google)

De kerk van God Ministerieel van Jesus Christus Internationaal is een wereldwijde religieuze entiteit, met een officiële aanwezigheid in meer dan 60 landen en nog eens 40 met kleine gemeentegroepen. In Colombia, waar de kerk zijn oorsprong vond, wordt het systematisch aangevallen en dat al sinds meer dan 16 jaar. Enkel en alleen vanwege het belijden van het Christelijk geloof, gebaseerd op ethische principes, met respect voor waarden en morele overtuigingen. De tegenstanders, die op een gegeven moment vaak zelf lid van deze kerk waren, gingen via de achterdeur naar buiten omdat ze daden tegen de moraal hadden begaan, die de leidende principes van de congregatie aantastten. Om deze reden, ingegeven door haat, hebben gezocht naar allerlei soorten schande en laster tegen haar leiders en de gelovigen zelf.

De leringen die tijdens het onderzoek van de krant El Eje in de gemeente zijn gegeven, tonen aan dat ze alleen zoeken, dat mensen elke dag betere mensen worden. En dit met als doel hun gemeenschap te dienen en na te denken over het collectieve welzijn, eerder dan aan het individu zelf.

Het zijn niet alleen de predikingen van de IDMJI geweest, (gegeven door haar wereldleider María Luisa Piraquive), vanaf het begin valt de kerk op door hun uitgebreide sociale werk bij het helpen van de meest behoeftige mensen zowel in Colombia als daarbuiten. Ook in verschillende landen in Latijns-Amerika via de stichting: María Luisa de Moreno International Foundation, waarmee ze in Colombia hulp hebben geboden aan meer dan 500.000 mensen. De verschillende strategische lijnen die hun werk definiëren, zijn ontworpen ter ondersteuning van ondernemingen, levering van markten, gezondheidsbrigades, psychologische en emotionele ondersteuningssessies en ondersteuningsprogramma’s voor mensen met een handicap.

Met hun maatschappelijk werk zijn in het land acht scholen en een college gebouwd, bijna allemaal op het platteland. Dit ten voordele van een groot aantal kinderen uit de bevolkingssector die in het verleden zo veel moeilijkheden hebben gehad om toegang te krijgen tot onderwijs. Deze scholen zijn gebouwd met de beste infrastructuur, uitgerust met de modernste apparatuur en technologie, waardoor deze ruimtes tot echte motivatiecentra voor honderden jongens en meisjes in Colombia worden.
Aan de andere kant heeft de FIMLM acht huizen gebouwd en er nog twee huizen aangepast in het land, en ze uitgerust met alles wat een fatsoenlijk huis zou moeten hebben. Dit alles gericht op kwetsbare mensen, die in moeilijke omstandigheden leefden, die niet de mogelijkheid hadden om een eigen huis te krijgen.
Op internationaal niveau is de Stichting aanwezig in Amerika, Europa en Azië, en levert ze met al het sociale beheer en de humanitaire hulp vele voordelen op voor bijna alle continenten,
Dit alles is een teken dat de Kerk van God niet alleen geestelijk ondersteunt, maar ook materiële hulp biedt, met tastbare daden, die resulteren in acties voor een betere gemeenschap. Niet alleen haar ongeveer 2.500.000 gelovigen profiteren hiervan maar iedereen, zo niet de samenleving in het algemeen.

Enseñanza: El verdadero pueblo de Dios, 27 septiembre 2020, Hna. María Luisa Piraquive, IDMJI

Las citas Biblias:

Achter deze link vind je een artikel over de Joodse kalender en de dag waarop Jezus Christus waarschijnlijk is gesorven. Artikel geschreven door: Óscar Humberto Díaz Jurado